Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Μ.Ε.

Πρόεδρος

Ζωτιάδης Κώστας

Αντιπρόεδρος

Φρέιλιχ Γιάννης

Γραμματέας

Ψαρράς Μιχάλης

Ταμίας

Λύκαρης Βασίλης

Μέλη

Καλαμάκης Στέφανος
Γιαννίτσας Κώστας
Κυριτσάκης Μιχάλης

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπαγεωργίου Δημήτρης
Φώτογλου Δημήτρης