Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Μ.Ε.

Πρόεδρος

Ζωτιάδης Κώστας

Αντιπρόεδρος

Γιαννίτσας Κώστας

Γραμματέας

Ψαρράς Μιχάλης

Ταμίας

Λύκαρης Βασίλης

Μέλη

Καλαμάκης Στέφανος

Κυριτσάκης Μιχάλης

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπαγεωργίου Δημήτρης
Φώτογλου Δημήτρης