»06/08/2019

Ανακοίνωση μεταφορά αγώνων 1/8 Buggy Nitro

                                                     <<Αγαπητά μέλη>>


Ο αγώνας 1/8 buggy προγραμματισμένος για τις 29.09.2019 στην πίστα της Κεφαλονιάς, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, θα μεταφερθεί στις 20.10.2019.
Αντίστοιχα ο αγώνας προγραμματισμένος στις 20.10.2019 στην πίστα του Ρέντη θα μεταφερθεί στις 29.09.2019.

Με εκτίμηση το Δ.Σ