»05/01/2012

Γενική συνέλευση 2012

Σας γνωρίζουμε ότι η γενική συνέλευση του 2012 θα πραγματοποιηθεί στις 18.01.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην διεύθυνση:

Caracas Center Μαρούσι
ΑΜΒΡΟΣΙΑ Café Restaurant
Κηφισίας 6-8
Μαρούσι

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ελάχιστου αριθμού μελών που επιβάλει το καταστατικό (50% +1 του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων μελών 2011), η γενική συνέλευση θα μεταφερθεί στις 21.01.2011 ημέρα Σάββατο ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο πριν την ετήσια γιορτή και απονομή κυπέλλων στους πρωταθλητές του 2011.
Είναι σημαντικό να είστε όλοι εκεί προκειμένου να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της λέσχης μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.