»10/09/2013

Ακύρωση 3ου αγώνα 1/10 EP Off Road

Αγαπητά μέλη

Με λύπη σας ανακοινώνουμε ότι ο 3ος αγώνας του Πρωταθλήματος 1/10 EP Off Road ακυρώνεται λόγω έλλειψης επαρκών συμμετοχών. Παρ'ότι κάποιες κατηγορίες συμπλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό συμμετοχών, δεν επαρκούσε ο αριθμός των ξετουμπαριστών με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το κύρος του αγώνα και του πρωταθλήματος κατ' επέκτασιν.

Ελπίζουμε να αυξηθούν οι συμμετοχές στον 4ο αγώνα της κατηγορίας.

 Î£Î·Î¼ÎµÎ¯Ï‰ÏƒÎ· : Με την ακύρωση του τρίτου αγώνα, το πρωτάθλημα γίνεται τριών αγώνων και μετρούν στην βαθμολογία οι δυο. Σε περίπτωση ακύρωσης και του τέταρτου αγώνα δεν υφίσταται πρωτάθλημα.

Κλάδος 1/10 EP Off Road
ΕΛ.Μ.Ε.