»24/01/2014

Πρακτικά ΔΣ 22 Ιανουαρίου 2014

Πρακτικά 1ου ΔΣ 2014 (22 Ιανουαρίου 2014)
 
Παρόντες
 
Γιαννίτσας Κώστας
Δουκάκης Γιάννης
Ζάννος Νίκος
Ζαχαρόπουλος Κώστας
Ζωτιάδης Κώστας
Κούτρας Δημήτρης
Παπανικολάου Γιάννης
Σγούρος Γιάννης
Σταθόπουλος Βασίλης
 
 
Θέματα που συζητήθηκαν.
 
Προσβολή της εγκυρότητας της υποψηφιότητας του Ζαχαρόπουλου Κώστα στις εκλογές που έγιναν στην Γ.Σ. Ως «μέλος τελόν εν αργία» δεν έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος.
Με σύμφωνη γνώμη του ιδίου το θέμα θα συζητηθεί αφού πάρει νομική συμβουλή. Αποχώρηση του ιδίου από την συνεδρίαση.
 
Παρακάτω ακολουθεί επεξήγηση από νομικό.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ!
Τα μέλη τα οποία δεν είναι τακτικά, δεν έχουν δικαίωμα ούτε καν να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία αλλά ούτε και στο συμβούλιο!
Σύμφωνα δε με το άρθρο 9 του ιδίου καταστατικού, για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος και να δύναται να λάβει μέρος κατά συνέπεια και στις εκλογές του συλλόγου, θα πρέπει να εγγραφούν, αλλά και να εκλεγούν ως τακτικά με απόφαση του ΔΣ, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 11 να καταβάλουν και τη συνδρομή τους! Αλλιώς, το καταστατικό προβλέπει πως αυτά τα μέλη, και τακτικά να υπήρξαν στο παρελθόν, από τη στιγμή που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους, θεωρείται πως τελούν «εν αργία» και μάλιστα προβλέπεται πως μπορεί και να διαγραφούν με απόφαση του ΔΣ.
Αυτό συμαίνει πως τα μέλη τα οποία τελούν «εν αργία» ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ να λαμβάνουν μέρος στις αρχαιρεσίες της ενώσεως! Επ ουδενί δε, δεν μπορεί μέλος το οποίο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ, να διορισθεί στο ΔΣ, δηλαδή να διοικεί μία ένωση στην οποία και ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ!!!
Το ανωτέρω δε, αναφέρεται και με μεγαλύτερη σαφήνια και έμφαση στο άρθρο 18.2 του καταστατικού της Ενώσεως, το οποίο και αναφέρει «2) ως μέλη του Δ.Σ. δύναται να εκλεγούν μόνον τακτικά μέλη της Ενώσεως ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ στις γενικές συνελεύσεις...»
Είναι απολύτως λογικό τα μέλη τα οποία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις, να ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ!!!
Οποιαδήποτε λοιπόν κίνηση η οποία επιτρέπει στα μέλη αυτά να ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, να ΨΗΦΙΣΟΥΝ αλλά και να ΕΚΛΕΓΟΥΝ, είναι αντίθετη με το καταστατικό της ενώσεως και προσβάλεται αλλά και ελέγχεται από οιοδήποτε μέλος της ενώσεως!
Στο καταστατικό βέβαια, δεν προβλέπεται η περίπτωση κατά την οποία ΜΗ ΜΕΛΗ εκλέγονται στο ΔΣ, για τον απλούστατο λόγο πως αυτό θα ήτο ανήκουστο! Στο άρθρο 18.5 όμως αναφέρει πως ακόμα και για τακτικά μέλη τα οποία διαγράφονται, αποχωρούν ή παραιτούνται προ της λήξεως της θητείας τους, η πλήρωσης της κενής θέσεως γίνεται υπό των αναπληρωματικών μελών με απόφαση των απομενόντων τακτικών μελών του ΔΣ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα των τριών (3).
 
+++
 
Έγινε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου με τα ακόλουθα αποτελέσματα
 
Πρόεδρος : Παπανικολάου Γιάννης
Αντιπρόεδρος : Δουκάκης Γιάννης
Γραμματέας : Ζάννος Νίκος
Ταμίας : Ζωτιάδης Κώστας
Μέλη : Κούτρας Δημήτρης
          Σταθόπουλος  Βασίλης
Αναπληρωματικά μέλη : Σγούρος Γιάννης
                                  Γιαννίτσας Κώστας
 
Έγινε συζήτηση για ανάθεση κλάδων και οι θέσεις καλύφθηκαν απο μέλη του Δς. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε κατάλληλο άτομο για την θέση του κλαδάρχη, μετα απο επικοινωνία με επιφανείς αγωνιζόμενους των κατηγοριών, οι κλάδάρχες για το 2014 είναι οι εξής:
 
1/10 touring                       : Δουκάκης Γιάννης
1/10 nitro on road            : Παπανικολάου Γιάννης
1/8 buggy                            : Σταθόπουλος βασίλης – Γιαννίτσας Κώστας
1/10 ep off road               : Σγούρος Γιάννης
1/8 nitro on road              : Τοτόμης Βαγγέλης
1/5 gas                                  : -
 
 
Απόφαση για έλεγχο και επανέκδοση κανονισμών για την νέα χρονιά μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2014
 
Απόφαση για να ισχύσει σε όλες τις κατηγορίες και διοργανώσεις η ακύρωση της εκάστοτε σειράς αγώνων εάν ακυρωθεί έστω και ένας αγώνας.
 
Απόφαση να παραστεί η  εφορευτική επιτροπή των εκλογών της 20ης Ιανουαριου  στο επόμενο ΔΣ
 
Ανάδειξη εξελεγκτικής επιτροπής (στο επόμενο ΔΣ)
 
Έναρξη καθολικής λίστας μελών 2014 δημοσιευμένη στο site της Ένωσης
 
Απόφαση υπογραφής κατάστασης – ενημέρωσης ταμείου μηνιαίως από τα μέλη του ΔΣ
 
Απόφαση έκδοσης νέων  μπλοκ αποδείξεων και πληρωμών. Ο κάθε κλαδάρχης θα χρεωθεί τα δικά του μπλοκ. Θα είναι ο ιδιος υπεύθυνος για τυχόν υπόλοιπα και πληρωμές για τον αγώνα.
 
Απόφαση αγοράς καλωδίου loop
 
Απόφαση αγοράς ογκομετρικών για την κατηγορία 1/10 νιτρο
 
Εκκρεμότητες
 
Έλεγχος του προγράμματος και οριστικοποίηση του
 
Συζήτηση με τον ιδιοκτήτη της πίστας στον Ασπρόπυργο για συμφωνητικά – αγώνες
 
Το ΔΣ τηε ΕΛ.Μ.Ε.