»22/04/2015

Ανανέωση κανονισμών

Αγαπητά μέλη,
 
Σας γνωρίζουμε ότι οι γενικοί κανονισμοί και οι κανονισμοί της κατηγορίας 1/8 buggy ανανεώθηκαν με τις παρακάτω παραγράφους:

Γενικοί κανονισμοί
 
1)     «Άκυρη εκκίνηση» δεν δίνεται για πολλαπλά χτυπήματα μεταξύ αυτοκινήτων παρά μόνο για τεχνικό πρόβλημα καταμέτρησης γραμματείας.
 
2)     Η αποχώρηση των αγωνιζόμενων από τον χώρο της πίστας πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αγώνα και της απονομής απαγορεύεται ρητά.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποχώρησης αγωνιζόμενου οφείλει να ενημερώσει την οργάνωση και κυρίως τον αλυτάρχη και θα φύγει μόνο αν του δοθεί η έγκριση από τον αλυτάρχη. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινή, από χρηματική έως και αποκλεισμό συμμετοχής σε αγώνα.»

 
Κανονισμοί 1/8 buggy

Διαδικασία εκκίνησης
Κατά την αντίστροφη μέτρηση, οι μηχανικοί πρέπει
 
Α. Να αφήνουν τα αυτοκίνητα στο "4" με τον έναν πίσω τροχό (δεξί ή αριστερό - ανάλογα την φορά της πίστας) να εφάπτεται στην σωλήνα ορίου της διαγράμμισης της πίστας
Β. Να κάνουν ένα βήμα πίσω να απομακρύνονται από τα αυτοκίνητα.
 
Ο αλυτάρχης δίνει την εκκίνηση μόνο αν τηρούνται από όλους οι δύο αυτές προϋποθέσεις.
Αν υπάρχει καθυστέρηση από μηχανικούς να ακολουθήσουν την διαδικασία αυτή, τότε ο Αλυτάρχης σταματάει την διαδικασία εκκίνησης και την επαναλαμβάνει υποχρεώνοντας τα αυτοκίνητα των οποίων οι μηχανικοί δεν έκαναν ένα βήμα πίσω ή δεν ακουμπούσαν τον πίσω τροχό στην σωλήνα να εκκινήσουν από τα πιτ.