»01/07/2015

Ανακοίνωση άρσης κυρώσεων

Αγαπητά μέλη,

Μετά από πρωτοβουλία των κυρίων Δημήτρη Αμαξά και Γιάννη Σγούρου, για εθελοντική βοήθεια στις οργανωτικές υποχρεώσεις της ΕΛ.Μ.Ε. το οποίο και ήδη έκαναν έμπρακτα, το ΔΣ αποφάσισε την άρση του όρου της ποινής τους για απαγόρευση συμμετοχής τους σε αγώνες της Ένωσης.
Ισχύει ο αποκλεισμός τους με αναστολή για τα έτη 2015 & 2016, δηλαδή αν δοθεί οποιαδήποτε αφορμή, τότε θα ισχύει η απαγόρευση συμμετοχής τους.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΕΛ.Μ.Ε.