»13/02/2012

Άτομα διοργάνωσης αγώνων 2012

Αγαπητά μέλη

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε. θέλει να ανακοινώσει πως για το 2012 ζητά εθελοντές (άτομα διοργάνωσης - αλυτάρχης, τεχνικός έλεγχος, γραμματεία) για να στελεχώσουν τους αγώνες της ΕΛ.Μ.Ε..

Εάν δεν βρεθούν εθελοντές οι αμοιβές που θα ισχύουν για όλη την χρονιά θα είναι 35 ευρώ κατά άτομο.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με mail στο bod@el-me.gr .

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε