»15/12/2015

Πληρωμή συμμετοχών EFRA 2016

Αγαπητά μέλη,

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες EFRA το 2016 και έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στην Ένωση, παρακαλούμε να καταθέσουν το ποσό των EUR 130,00 για πανευρωπαϊκούς αγώνες και 180,00 για παγκόσμιους αγώνες, στον λογαριασμό της ΕΛ.Μ.Ε:

EUROBANK

0026 0049 7701 0229 6573 
ΙΒΑΝ : GR690 2600 4900 0077 0102 296573

το αργότερο έως την Δευτέρα 28/12/2016. 

Όσοι δεν έχουν πληρώσει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα γίνουν δεκτές οι συμμετοχές τους.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.