»23/02/2012

Πρακτικά Δ.Σ. 22/2

1-Αποδοχή παραίτησης του Αμαξά Γ. από αναπληρωματικό μέλος κατόπιν επιστολής του.
 
2-Απόφαση διεξαγωγής του αναβληθούς αγώνα 1/8 nitro buggy στις 11 Μαρτίου 2012 και άνοιγμα των συμμετοχών όπως προβλεπουν οι κανονισμοί.
 
3-Έκδοση καρτών μηχανικών (2 ανα οδηγό) και διανομή τους ονομαστικά – διανομή laneyards (κόψιμο)
 
4-Ταυτότητες, κατασκευή καθολικής λίστας μελών στο σάιτ με δυνατότητα επεξεργασίας απο τα μέλη του ΔΣ με αυτόματη εκτύπωση ταυτοτήτων. Ανάληψη καθηκόντων ταυτοτήτων απο τον διαχειριστή.
 
5-Δημοσίευση καθηκόντων αλυτάρχη στο σάιτ.
 
6-Αγώνας 1/10 ηλεκτρικά Πάτρας. Πρόταση απο ΕΛΜΕ η πίστα να πληρωθεί αφαιρώντας τα έξοδα αλυτάρχη, γραμματείας, κυπέλλων ,τεχνικού ελέγχου.
 
7-Υγρά πρόσφυσης ελαστικών. Σε περίπτωση που παραπονεθούν αγωνιζόμενοι να επιτρέπεται η εφαρμογή / χρήση τους μόνον εκτός πιτς.
 
8- Αποστολή – έκδοση ασφαλιστηρίου