»02/11/2017

Ανακοίνωση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγώνες στο εξωτερικό

«Αγαπητά Μέλη,

‘Οσοι ενδιαφέρονται να τρέξουν σε αγώνες στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ένωση, το αργότερο μέχρι της 15 Δεκεμβρίου 2017 στο email bod@el-me.gr.

Σημείωση: Για να γίνουν δεκτές οι συμμετοχές σε αγώνες του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν, στον παρακάτω λογαριασμό, το ποσό των 130€ για Πανευρωπαϊκούς αγώνες και το ποσό των 180€ για Παγκόσμιους αγώνες, το αργότερο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017. Για τυχόν διαφορές στα ποσά των συμμετοχών (είτε επιστροφής είτε μεγαλύτερου ποσού) θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή του τιμολογίου της EFRA από την Ένωση.

 

Τράπεζα: Eurobank

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
EUROBANK 0026 0049 7701 0229 6573
IBAN: GR690 2600 4900 0077 0102 296573


Με εκτίμηση
Το Δ.Σ της ΕΛ.Μ.Ε»