»21/06/2018

Ανακοίνωση ακύρωσης αγώνα 1/10 EP Touring 17/06/18

                                                                                                                                                   20/06/18
                              ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ 1/10 EP ON ROAD ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 17/06/18Ο αγώνας ηλεκτρικών 1/10 ep on road στις 17/06/18 ακυρώθηκε λόγω μη συμπλήρωσης των
απαιτουμένων συμμετοχών.Με Εκτίμηση,
ΕΛ.Μ.Ε