»13/03/2012

Πρακτικά έκτακτου ΔΣ 12 Μαρτίου 2012

Το ΔΣ συνεδρίασε εκτάκτως, εχθές Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012.
 
Παρόντες όλοι εκτός κ. Γερασιμίδη λόγω ασθένειας.
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:
 
-Έλεγχος φορολογικής ενημερότητας της λέσχης - υποβολή δήλωσης - λογιστικά θέματα.
-Ασφάλιση αγωνιζομένων. Τροποποίηση συμφωνητικού με κάλυψη των μελών για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από μοντέλα στον χώρο των πιστών για όλη την χρονιά.
Σημείωση. Ξετουμπάρισμα κάνουν μόνον οι οδηγοί.
-Προσθήκη  στο σάιτ για αποδοχή των κανονισμών όπως δημοσιεύονται και τροποποιούνται από τα μέλη κατά την εγγραφή τους.
-Απόφαση απασχόλησης λιγότερων ατόμων για διοργάνωση αγώνα, κατά την απόφαση του κάθε κλαδάρχη.
-Απόφαση επιδότησης των ατόμων διοργάνωσης με 5 ευρώ για προσωπικά έξοδα (φαγητό). Ισχύει απο τον επόμενο αγώνα στις 18 Μαρτίου.
-Έλεγχος - ενημέρωση προγράμματος amb και συμβατότητα με το rs4 decoder.
-Aνακοίνωση προγράμματος ημέρας αγώνα σύμφωνα με το ωράριο της πίστας που μας φιλοξενεί.
-Δήλωση προσωπικού σένσορα για να γίνει δεκτή η συμμετοχή σε κάποιο αγώνα.
-Πρόταση μείωσης μέγιστου επιτρεπτού αριθμού χρήσης σετ ελαστικών (4άδων) για τα EP Touring από δύο σε μία. Θα συζητηθεί με τα μέλη στον επόμενο αγώνα στις 20.05.2012.
-Εξέταση περεταίρω μείωσης του κόστους συμμετοχής ανά αγώνα για τα μέλη για το έτος 2013 εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν.  

To Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.