»19/10/2012

Υπενθύμιση για αγώνες EFRA

Αγαπητά μέλη

Το ΔΣ θέλει να σας υπενθυμίσει πως στις 25 Οκτωβρίου λήγει η διορία για τις συμμετοχές όσων θέλουν να συμμετάσχουν σε κάποιο αγώνα που διοργανώνει η EFRA.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της σχετικής ανακοίνωσης.

Το ΔΣ της ΕΛ.Μ.Ε.