»13/11/2012

Φωτογραφίες ταυτότητας

Αγαπητά μέλη

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε μια φωτογραφία προσώπου διαστάσεων 80χ80 pixels για την ενημέρωση των αρχείων της Λέσχης το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Τα μέλη που ήδη έχουν στείλει φωτογραφίες, μπορούν να αποστείλουν ξανά εφόσον επιθυμούν να αλλάξουν την υπάρχουσα φωτογραφία. Ισχύει και για όποιους δεν είναι ακόμα μέλη, αλλα επιθυμούν να εγγραφούν για την επόμενη χρονιά, χωρίς καμία δέσμευση από μέρους τους.

Το ΔΣ της ΕΛ.Μ.Ε.