»05/12/2012

Πρακτικα Δ.Σ. ΕΛ.Μ.Ε. 3 Δεκεμβρίου 2013

Παρόντες όλοι πλην κ. Περογιαννάκη, κ. Παπανικολάου.Παρόντα τακτικά μέλη: Μακρόπουλος Θάνος

Θεματα που συζητήθηκαν:

-Απολογισμός αγωνιστικής χρονιας 2012.

-Απόφαση για ετήσια γιορτη λέσχης στις 19 Ιανουαρίου - οργάνωση.

-Συζήτηση για αγωνιστικό πρόγραμμα 2013.

-Προτάσεις για πιο αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ.

-Επιβεβαίωση οδηγών – συμμετοχών για αγώνες efra.

-Συζήτηση  

-Απόφαση αλλαγής του paypal με προσθήκη της προμήθειας που παρακρατά η υπηρεσία στους αγωνιζόμενους.

-Εξέταση για περεταίρω μείωση κόστους προς αγωνιζόμενους. Εξέταση παραμέτρων.

-Απόφαση μη υιοθέτησης κανονισμών efra για τις μπαταρίες το 2013 λόγω κρίσης στις ηλεκτρικές κατηγορίες (παραμένουν ως έχουν).

-Απόφαση να αποσύρουμε τον περιορισμό τύπου ελαστικού και insert στην κατηγορία EP 1/10 Touring και να παραμείνει μόνο ο περιορισμός επιτρεπόμενης ποσότητας χρήσης, π.χ. 2 τετράδες για όλον τον αγώνα.

-Αναθεώρηση κόστους ετήσιας συνδρομής.

-Αναθεώρηση διαδικασίας κάποιων αγώνων.

-Αρχικός οικονομικός έλεγχος – προετοιμασία ισολογισμού.

-Αναζήτηση νέων κλαδαρχών.

-Πρόσκληση προς μέλη που θέλουν να αναλάβουν κλάδους-ενημέρωση.

-Προετοιμασία ανακοίνωσης για ετήσια γιορτή.

-Προετοιμασία ανακοίνωσης – πρόσκλησης προς εταιρείες μοντελισμού για τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς της ετήσιας γιορτής.

 

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Μ.Ε.