»12/03/2013

Ανακοίνωση για τους αγώνες της ARENA

Αγαπητά μέλη

Το ΔΣ της ΕΛ.Μ.Ε. σας ενημερώνει πως ήρθε σε συμφωνία με την πίστα FRT ώστε
να φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις της οι αγώνες που αρχικά είχαν ανατεθεί στην πίστα Αρένα και η οποία όπως όλοι γωρίζουμε έπαψε την λειτουργία της.
 
Η μόνη διαφοροποίηση είναι για τον πρώτο αγώνα 1/10 ep buggy για τον οποίο
συμφωνήθηκε με τον ιδιοκτήτη της πίστας της Πάχης Μεγάρων να πραγματοποιηθεί σε εκείνες τις εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να ισχύει όπως ανακοινώθηκε σε ότι αφορά τις ημερομηνίες, αλλά θα ανανεωθεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Το ΔΣ της ΕΛ.Μ.Ε.