Πρωτάθλημα 4/6 / 1/10 Nitro On Road / FRT / 2017-07-09 -

Άτομα αγώνα
Αλυτάρχης:   Γιαννίτσας Κων/νος 

Γραμματεία:  Γαβριήλος Αντζουλάτος
Διαγράμμιση

Γυρολόγια - Πρόγραμμα
Γυρολόγια

Αποτελέσματα

1.Λύκαρης Βασίλης
2.Σωτηρόπουλος Σπύρος
3.Δημητρίου Δημήτριος
4.Τοτόμης Βαγγέλης
5.Κυρίτσης Χαράλαμπος
6.Χρυσόμαλλος Βασίλης
7.Νικηφόρος Νικόλαος
8.Τσικλητήρας Λάμπρος
9.Κουτρας Ανδρεας
10.Καράμπελας Νίκος
 
11.Παπαδόπουλος Δημήτρης
12.Καρούνης Δημήτριος
13.Παναγιωτόπουλος Χρήστος
14.Πλατάνας Αντώνης
15.Χατζαλιώτης Γιάννης
16.Καραγεωργίου Αντώνης
17.Θεοδωρόπουλος Νίκος
18.Παπαδόπουλος Τάκης
19.Αμαξάς Γιώργος
20.Τσατσάμης Χρήστος