Πρωτάθλημα 6/6 / 1/10 Nitro On Road / FRT / 2017-11-05 -

Άτομα αγώνα

Αλυτάρχης: Τσιάπας Γιάννης


Γραμματεία: Αντζουλάτος Γαβρίλος


Τεχν. Έλεγχος: Μιχαηλίδης Αντώνης
Διαγράμμιση

Πρόγραμμα Αποτελέσματα

Γυρολόγια

Αποτελέσματα

1.Λύκαρης Βασίλης
2.Δημητρίου Δημήτριος
3.Τσικλητήρας Λάμπρος
4.Παπαδόπουλος Δημήτρης
5.Σωτηρόπουλος Γιάννης
6.Κυρίτσης Χαράλαμπος
7.Νικηφόρος Νικόλαος
8.Τοτόμης Βαγγέλης
9.Παναγιωτόπουλος Χρήστος
10.Καράμπελας Νίκος
 
11.Καρούνης Δημήτριος
12.Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
13.Παπαδόπουλος Τάκης
14.Κουτρας Ανδρεας
15.Κουρέτας Δημήτρης
16.Τσατσάμης Χρήστος
17.Κενκές Φώτιος