Κύπελλο Ελλάδος / 1/8 Nitro On Road / FRT / 2017-11-05 -

Άτομα αγώνα

Αλυτάρχης: Τσιάπας Γιάννης


Γραμματεία: Αντζουλάτος Γαβρίλος


Τεχν. Έλεγχος: Μιχαηλίδης Αντώνης
Διαγράμμιση

Αποτελέσματα

Γυρολόγια

Αποτελέσματα

1.Χρυσόμαλλος Βασίλης
2.Αναστόπουλος Αλέξανδρος
3.Καραγεωργίου Αντώνης
4.Βουδούρης Βασίλης
5.Υφαντίδης Ευάγγελος
6.Λημνιός Θανάσης
7.Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος