Πρωτάθλημα 5/6 / 1/10 EP On Road TC / Μοντελοδρόμιο / 2019-09-08 -

Άτομα αγώνα


Πρόγραμμα και αποτελέσματα


Αλυτάρχης : Αντώνης Μιχαηλίδης

Γραμματεία: Κωνσταντίνος Γιαννίτσας

Tεχνικό έλεγχο: Κωνσταντίνος Μούζος 

Συμμετοχές που δεν έχουν πληρωθεί