Πρωτάθλημα 3/4 / 1/5 Gas On Road / FRT / 2019-09-22 -

Άτομα αγώνα  • Αλυτάρχης: Μιχαηλίδης Αντώνιος

  • Αλυτάρχης: Γιαννίτσας Κωνσταντίνος

  • Γραμματεία αγώνα: Αντζουλάτος Γαβριήλ

Πρόγραμμα και αποτελέσματα
Συμμετοχές που δεν έχουν πληρωθεί