Πρωτάθλημα 3/3 / 1/8 GT Nitro / FRT / 2019-09-22 -

Άτομα αγώνα  • Αλυτάρχης: Μιχαηλίδης Αντώνιος

  • Αλυτάρχης: Γιαννίτσας Κωνσταντίνος

  • Γραμματεία αγώνα: Αντζουλάτος Γαβριήλ
Πρόγραμμα και αποτελέσματα