Κύπελλο Ελλάδος / 1/10 Nitro On Road / Μοντελοδρόμιο / 2019-07-14 -

Άτομα αγώνα
 Συμμετοχές που δεν έχουν πληρωθεί