Κύπελλο Ελλάδος / 1/8 GT Nitro / Μοντελοδρόμιο / 2019-07-14 -

Άτομα αγώνα
 Συμμετοχές που δεν έχουν πληρωθεί