Κανονισμοί 2019

Γενικοί Κανονισμοί
  • 1/10 EP Offroad Buggy (2wd, 4wd)
  • 1/8 IC Offroad Buggy
  • 1/10 EP Onroad TC 190mm
  • 1/10 IC Onroad TC 200mm
  • 1/8  IC Onroad Formula
  • 1/8 Rally Games 
  • 1/5 IC Large Scale