Φύλλο Αγώνα

Πρωτάθλημα 2 από 2 & Κύπελλο για την κατηγορία 1/8 GT Nitro

Αποτελέσματα αγώνα

Οικονομικά Στοιχεία

Εισπράξεις
Συμμετέχοντες
Κόστος Συμμετοχής
Διπλές Συμμετοχές
Καθυστερημένες Πληρωμές
Οφειλές 
Κόστος ανά συμμετοχή
Αλυτάρχης
Χειριστής Γραμματείας
Τεχνικό έλεγχο
Κύπελλα
Οδοιπορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (πως εκτέλεσαν τα καθήκοντα, συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο της κατηγορίας)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ22/9/2021 12:53 μμ